Nieuwsbrief de Aandacht nr. 8 2017-2018

 Woensdag 13 december 2017

 De Aandacht
Kerstconcert in de Dominicuskerk
Besteding sponsorloopgelden
Kerststukjes maken
Bedankt
Groep 6
Goed gedaan!
Koffieochtend
Kerstkaarten
Kerstgroet
 

Basisschool de Achtbaan,
Meeslaan 23,
4005 VP  Tiel
Tel. 0344 612 410

WWW.ACHTBAANSCHOOL.NL
 
Kerstconcert in de Dominicuskerk
 
 
Op vrijdag 22 december is er een kerstconcert in de Dominicuskerk. Zie de flyer hieronder.

Op zondag 24 december om 18.30 is de herdertjesmis, speciaal voor kinderen.
Hier zingt het kinderkoor Doreminicus, waarin ook kinderen van onze school meezingen.

 
Besteding sponsorloopgelden
 
Afgelopen schooljaar hebben de kinderen wederom een sponsorloopactie gehouden in het kader van de vastenactie. Een deel van de opbrengst van het sponsorloopgeld was voor het Hertenkamp in Tiel, een deel voor de organisatie Sportfriends en een deel heeft de school naar eigen inzicht besteed. Het team heeft goed nagedacht waaraan het geld besteed zou kunnen worden.

De onderbouw heeft het geld geïnvesteerd in een aantal spellen waarmee de executieve functies van kinderen geoefend kunnen worden. Het team heeft scholing gehad hoe de executieve functies bij kinderen getraind kunnen worden. Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die ervoor zorgen dat kinderen zich kunnen concentreren, gemotiveerd zijn, leren plannen en hun werk leren organiseren. Tevens is er spelmateriaal  aangeschaft voor in de gymzaal, een trampoline bijvoorbeeld.

De bovenbouw heeft allerlei materiaal aangeschaft voor zelfstandig werken. Uit de leerlingenquête bleek dat leerlingen hier behoefte aan hadden. Het is fijn dat de school van dit geld extra materiaal heeft kunnen aanschaffen. Dank hiervoor!
 
Kerststukjes maken
 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken op vrijdagochtend 22 december een kerststukje.

Hiervoor moeten zij mee naar school nemen: een geschikt bakje of schaaltje, een kaars, versiering, kerstgroen en eventueel een snoeischaar. Voor steekschuim wordt gezorgd!

Mocht u die ochtend extra kerstgroen (conifeer, hulst, dennentakjes) kunnen verzorgen, dan zijn wij daar erg blij mee! Ook zijn wij blij met een paar extra handen. Vindt u het leuk om te helpen met het maken van de kerststukjes bij de groepen 5 t/m 8, dan kunt u zich opgeven bij Anita Meerdink (leerkracht groep 5). 

 
Bedankt
 

Beste ouders van de versiergroep,

Wat ziet onze school er weer sfeervol en gezellig uit met al die kerstversiering en lichtjes. Daar is een grote groep ouders een avond druk doende mee geweest.
De kinderen en het team van de Achtbaan willen u hartelijk danken hiervoor.

 
Groep 6
 
Op 21 december heeft groep zes de topo-toets over Zuid-Nederland. Wie haalt er weer een 10?

De serie MIK-lessen met saz, gitaar en dwarsfluit wordt op donderdag 25 januari afgesloten met een korte presentatie door de kinderen en de docenten. Aanvang : 08.45 uur in de gemeenschapsruimte. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit mini-concert.
Vanaf eind januari start een nieuwe serie lessen met andere instrumenten. Dan wordt de MIK-les gegeven op woensdag!
 
Goed gedaan!
 
In les 7 van Goed gedaan! staat het onderwerp ‘druk, druk, druk’ centraal.
De kinderen staan stil bij situaties, taken of gebeurtenissen waar ze gespannen of  druk van worden. Ze oefenen hoe ze zichzelf kunnen stopzetten (rustig gaan zitten / even stil zijn) en leren zich te ontspannen (rustig ademen + spieren los + aan rustige dingen denken). Ook leren de kinderen dat het kan helpen om je zorgen en angsten aan iemand te vertellen.


 
 Koffieochtend
 
Zoals u weet zijn we een pilot gestart met een koffieochtend die van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie zou lopen. Iedere woensdag bent u van harte welkom om vanaf half 9 een kopje koffie met andere ouders te drinken in de teamkamer van de school. Woensdag as. is de laatste ochtend voor de kerstvakantie. Komt u ook?

We hebben de afgelopen weken gezien dat de opkomst op de koffieochtenden een zeer wisselend verloop had. De ene keer was het druk, de andere keer waren en maar 1 of 2 ouders. We gaan de ochtenden daarom niet meer wekelijks voortzetten. Misschien heeft u een idee hoe we de koffieochtenden kunnen voortzetten, in welke vorm of in welk ritme? We nodigen u van harte uit om hierover mee te praten op woensdag 20 december om half 9 in de teamkamer van de school.

 
 
Uitdelen van kerstkaarten
 
Vorig jaar hebben we u geïnformeerd dat we graag zien dat kinderen één kerstkaart meebrengen voor alle kinderen in de klas. Daarop kan uw kind dan een mooie wens voor het nieuwe jaar voor de hele groep schrijven. De leerkracht zal deze kaarten in de klas ophangen en er aandacht aan besteden.
 
 
Kerstgroet

Omdat dit de laatste Aandacht is voor de kerstvakantie wil het team van De Achtbaan jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018 toewensen!


Afbeeldingsresultaat voor nieuwjaarswens creatieve school