leerling aanmelden
virtuele
rondleiding
 

Welkom bij onze school

De Achtbaan is een school gelegen in het hart van Tiel-Oost. De Achtbaan is een gezellige school waar kinderen, leerkrachten, ouders en bestuur nauw met elkaar samenwerken. Een school waar kinderen uitgedaagd worden om creatief te denken en te handelen. Maar ook een school waar structuur en duidelijke regels hoog in het vaandel staan. Met ons enthousiaste team dragen wij een duidelijke visie op het onderwijs uit.

Op De Achtbaan vinden wij het belangrijk om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Dit doen wij niet alleen door te streven naar goede leeropbrengsten, maar ook veel aandacht te besteden aan de creatieve en brede ontwikkeling van kinderen. We willen dat ieder kind vanuit zijn eigen talent en interesses keuzes kan maken. Om dat te bereiken willen we een school zijn waarin ieder kind zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.

De kernwaarden van De Achtbaan zijn: 
  • Duidelijke structuur en regels 
  • Creativiteit 
  • Talentontwikkeling 
  • Betrokkenheid 
  • Vertrouwen
Klik hier als u meer wilt over onze school.

 
schoolgids
schoolkalender
ons team
schooltijden
leerlingenzorg
onze school
or, mr & gmr
verlof
opvang
downloads