Hier zijn wij trots op
1. creativiteit
2. talentontwikkeling
3. onderwijs op maat
'Ieder kind
zijn eigen
talent'
Welkom bij onze school

De Achtbaan is een katholieke brede school, gelegen in het hart van Tiel- Oost. De brede school is een samenwerkingsverband van de drie scholen in Tiel-Oost die als doel hebben de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

In 2013 is er een prachtig nieuw schoolgebouw gerealiseerd. De Achtbaan is een school die altijd in ontwikkeling blijft. In de schoolgids leest u daar meer over.

De Achtbaan is een gezellige school, waar kinderen, leerkrachten, ouders en bestuur nauw met elkaar samenwerken. Een school waar kinderen uitgedaagd worden om creatief te denken en te handelen. Maar ook een school waar structuur en duidelijke regels hoog in het vaandel staan. Met ons enthousiaste team dragen wij een duidelijke visie op het onderwijs uit.

Wilt u nog meer over de school weten dan kunt u onze schoolgids raadplegen of contact opnemen via info@achtbaanschool.nl.

Nieuwe ouders heten wij van harte welkom. Wij vertrouwen erop dat leerlingen en ouders een plezierige tijd op onze school zullen beleven en rekenen op een goede samenwerking.

leerlingenzorg
schoolgids
kalender
medicatie-verstrekking
Ons team

Op onze school heeft u te maken met een directie, een administratief medewerkster, drie onderwijsassistenten, een IB-er en groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken op het gebied van ICT of taken als teamleider. Meer informatie

Schooltijden

  groep 1/2 groep 3 t/m 8
maandag 8.30u - 14.30u 8.30u - 14.30u
dinsdag 8.30u - 14.30u 8.30u - 14.30u
woensdag 8.30u - 12.00u 8.30u - 12.00u
donderdag 8.30u - 14.30u 8.30u - 14.30u
vrijdag 8.30u - 12.00u 8.30u - 14.30u

Vanaf 8.20 uur mogen alle leerlingen naar binnen.

Verlof

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. Meer informatie

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...
Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...
Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...
Ouderraad

De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...
Vertrouwenspersoon

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.

Meer informatie...

Externe partners

Wij werken samen met: 

  • Brede School Tiel-Oost 
  • Villa Kakelbont kinderopvang
  • Wijkteam Tiel-Oost 
  • Logopediepraktijk 
  • Logo4Kids 
  • Kinderoefentherapie Cesar 
  • Welzijnsorganisatie Dynamiek 
  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid
privacy protocol
klachten-regeling
sociaal veiligheids-beleid
sponsorbeleid